WALNE ZGROMADZENIEStatut - uchwala nr 2 spr fin.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - Sprawozdanie RN 2017-2018 wraz ze zdaniem odrebnym.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - Regulamin WZ SBMN - 5.12.2018.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - Sprawozdanie Finansowe 2018cz1.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - ProtokolWZ27.06.2019.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - NWZ_SBMN_18_1_ 2019porzadek_obrad.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - WZ1812 2019 uchwaly i protokol.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - Sprawozdanie Zarzadu.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - NWZ_SBMN_18_1_ 2019uchwala_nr_2.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - Protokol z WZ SBMN - 5.12.2018.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - 2019 SBMN - Sprawozdanie Finansowe.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - Projekty uchwa.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - Walne Porzadek obrad NOWY.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - 2020sprawozdaniezdzialalnosciSBMN.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - Sprawozdanie Finansowe 2018cz2.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - 2019 analiza kosztow i przychodow-garaz.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - Sprawozdanie Finansowe 2018cz3.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - Reg_org_ruchu_wewnetrznego_parkowania_ochrony_od_01_04_2019.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - 2019 SBMN - Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - NWZ_SBMN_uchwalanr1.pdf (*.pdf)  pdf

 

 

 

 

 

 

powered by ZEEMARIE